Harmonogram i zapisy na warsztaty z trenerem Markiem Śledziem.

  • Posted on: 28 May 2017
  • By: OT

W związku ze sporym zainteresowaniem warsztatami z trenerem M.Śledziem, poniżej prezentujemy harmonogram, koszty oraz sposób zapisów na to wydarzenie:

I MODUŁ – Akademia piłkarska – struktura organizacyjna, finansowa oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

II MODUŁ – Akademia Piłkarska – Identyfikacja i edukacja zawodników oraz wzorcowy program szkolenia.

9.00  - Rejestracja uczestników

9.30 - 11.00  I MODUŁ – Struktura organizacyjna i finansowa akademii - planowanie i kontrola pracy w akademii.

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa.

11.15 - 13.00  I MODUŁ – Zarządzanie zasobami ludzkimi – organizacja pracy kadry trenerskiej.

13.00 - 14.00 -  Przerwa na lunch.

14.00 - 15.30  II MODUŁ – Identyfikacja i edukacja zawodników  - programowość i standaryzacja.

15.30 - 15.45 Przerwa kawowa.

15.45 - 17.15  II MODUŁ – Jak budować program szkolenia w akademii.

17.15 - 17.45  -  Panel dyskusyjny.

17.45 - Zakończenie i rozdanie certyfikatów.

KOSZT WARSZTATÓW: 180 zł  - w cenie: Certyfikat który będzie honorowany przez Komisję ds. Licencji Trenerskich OZPN, w związku z uzyskaniem lub przedłużeniem licencji trenerskiej, przerwy kawowe, lunch i duża dawka wiedzy.

ZAPISY: Zapisy przyjmowane są do 22.06.2017 .Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na info@opolskitrener.pl z informacjami: Imię i nazwisko, klub lub organizacja, numer telefonu i adres mailowy do kontaktu oraz potwierdzeniem (scan) wykonania płatności elektronicznej za udział w warsztatach.

DANE DO PRZELEWU:
Tomasz Bardjan
ul.Piaskowa 22b 
46-022 Luboszyce
Nr konta bankowego: 73 2530 0008 2011 1013 5772 0001
W tytule: Warsztaty z Trenerem M.Śledziem

W przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika opłaty wasztatowej w terminie oraz wysokości ustalonej przez Organizatora,uczestnik nie ma prawa uczestnictwa w warsztatach

W przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach, uiszczona przez Uczestnika opłata warsztatowa nie podlega zwrotowi.

W przypadku, gdy warsztaty nie odbędą się z przyczyn całkowicie i wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikom opłatę warszatową na wskazane przez nich numery rachunków bankowych.

Organizator może wystawić rachunek/fakturę za udział w warsztatach, wyłącznie w przypadku indywidualnej prośby Uczestnika o wystawienie rachunku/faktury.

W przypadku, gdy warsztaty nie odbędą się z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty warsztatowej, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w warsztatach bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.

WIĘCEJ INFORMACJI: Tomasz Bardjan  tel. 608 065 311,  info@opolskitrener.pl

Zapisy przyjmowane są do 22.06.2017 . Ilość miejsc ograniczonadecyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą pieniążków!!!