ROZGRZEWKA - PODSTAWY FIZJOLOGICZNE I ZASTOSOWANE PRAKTYKI

  • Posted on: 29 March 2015
  • By: adminek
ROZGRZEWKA - PODSTAWY FIZJOLOGICZNE I ZASTOSOWANE PRAKTYKI

Pojęcie „rozgrzewka” często utożsamiane jest z rozgrzewaniem mięśni, gdy tymczasem jest to jeden z jej efektów. Podejście wielu trenerów do bezpośredniego przygotowania zawodnika, do meczu i treningu pozostawia wiele do życzenie. Czas poświęcony na rozgrzewkę nie jest efektywnie wykorzystywany, a wielu przypadkach wręcz zmarnowany. Na potwierdzenie tej teorii profesor Jan Chmura stwierdził, że spośród niezliczonej  liczby obserwowanych meczów piłkarskich, również tych na najwyższym poziomie międzynarodowym, ani jeden nie był poprzedzony rozgrzewką ,która spełnia jego oczekiwania w aspekcie aktualnych wymogów naukowych.  Zaskakującą informacją było to, że w czasie rozgrzewki meczowej nikt z badanych zawodników nie osiągnął progu psychomotorycznego zmęczenia, a więc takiej intensywności wysiłku, przy której występuje najwyższa sprawność ośrodkowego układu nerwowego. Aby uzyskać informacje dotyczące m.in.: jak osiągnąć ten próg i czy należy stosować ćwiczenia rozciągania statycznego w rozgrzewce oraz wielu innych polecam publikację Jana Chmury „Rozgrzewka – podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne”.

Książka posiada 11 rozdziałów i można podzielić ją na dwie części. Część wstępna, tzw. „fizjologiczna”, gdzie zaprezentowano efekty optymalnego pobudzenia, metody pomiaru zwiększenia i pogorszenia sprawności ośrodkowego układu nerwowego, a także współzależność między aktywacją układu nerwowego a sprawnością i skutecznością działania. Przybliżono nowe pojęcie w fizjologii wysiłku fizycznego: próg psychomotoryczny zmęczenia. Pokazano jak zwiększać tolerancję zmęczenia w mózgu i przesuwać ten próg w kierunku większych obciążeń. Przedstawiono również jak wyznaczyć strefę komfortu psychomotorycznego i jak ją wykorzystać w czasie rozgrzewki. Omówiono także wpływ warunków klimatycznych na efektywność rozgrzewki oraz zagadnienia związane z odwodnieniem organizmu. Druga część książki to już część bardziej praktyczna. W tej części zaprezentowano nową strukturę rozgrzewki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej pierwszą fazę, czyli podwyższanie temperatury wewnątrzmięśniowej ściśle określonych grup mięśniowych poprzez stosowanie ćwiczeń koncentrycznych i ekscentrycznych. Zaproponowano przykładowe wzorce rozgrzewek przed meczem, a także przed treningiem o różnym charakterze motorycznym. Wyeksponowano pomijany we współczesnych grach zespołowych problem indywidualizacji obciążeń w rozgrzewce pod względem predyspozycji motorycznych zawodników. Dużą uwagę zwrócono na ćwiczenia koordynacyjne  oraz ćwiczenia rozciągające w czasie rozgrzewki. W ostatnich rozdziałach publikacji zaprezentowano zmiany fizjologiczne występujące w organizmie podczas przerwy między zakończeniem rozgrzewki a  rozpoczęciem meczu oraz pierwszą a drugą połową spotkania. Podano wskazówki jak zapobiegać obniżaniu temperatury i poziomu pobudzenia układu nerwowego. Ostatnim ważnym zagadnieniem, o którym możemy przeczytać, jest bardzo zaniedbana przez trenerów i samych piłkarzy - rozgrzewka zawodników rezerwowych przy planowanych i nagłych zmianach.

Prezentowana książka profesora Chmury przełamuje dotychczasowe stereotypy dotyczące rozgrzewki i jej elementów i dlatego polecam ją jako obowiązkową pozycję w biblioteczce każdego trenera.

Kategoria: